Back to Top
 • Özel Keman Dersi mi istiyorsunuz?

  Keman dersi almak istiyorsunuz, Keman’ı tanıyor musunuz? Nasıl bir enstrümandır, hangi parçalardan oluşur...


 • Çocuklar için Müzik Eğitimi.

  Keman ve Piyano eğitimi ilkokul çağından itibaren her yaşa yönelik uygulanır.

 • Özel Piyano Dersleri.

  Piyano dersleri 4 yaşından itibaren her yaşa yönelik olup, bire bir özel ders şeklinde uygulanmaktadır.

 • Solfej Dersleri.

  Solfej Eğitimi ve Nota öğrenimi ve nota okuması hızlanan öğrencilerin enstrümanın öğrenim süreci daha hızlı ilerler.

Müzik ve Müzik Eğitimi Çocuğa ne kazandırır

Paylaşın

Müzik, zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Çocuklar için müzik eğitimi

Müzik, öncelikle, şarkı ve tekerlemeler yoluyla okul öncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur.

Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir.

Müzik, zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Müzik eğitiminin, okuma yeteneğine de katkıda bulunduğu açıkça görülmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, akademik yılın başında ve sonunda okuma testine tabi tutulan ilköğretim öğrencilerinden, müzik eğitimi alanların, almayanlara oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür.

Yapılan pek çok testin sonucunda, notaları doğru seslendiren çocuklarda, harfleri doğru seslendirme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Müzik eğitiminin olumlu etkisi, okumanın yanı sıra, öğrenme ve yaratıcılıkta da kendini göstermektedir.

 • Kendini ifade edebilme becerisinin ve yaratıcılık zevkini geliştirir.

 • Estetik duygusunu geliştirir.

 • Motor gelişimi ile ritmik gelişimini sağlar.

 • Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

 • Bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur.

 • Sosyal ve grup becerileri kazandırır.

 • Özetle müzik eğitiminin, okuma, soyut düşünme yetenekleri ve yaratıcılığı kapsayan bilişsel becerilerin gelişmesini desteklediğini, araştırma bulgularına dayanarak söyleyebiliriz.

Kopyalama Yapılamaz!
ARAYIN
KROKİ